Znak skauta ABS Znak skauta ABS

Skaut - Český skauting ABS

Středisko Lesní Moudrost, Brno


Úvod
Světový skauting
Stopaři
(chl. oddíl)

Slunečnice
(d.oddíl)

Přijímáme nové členy
Kde nás najdete

Přijímáme nové členy!Ve vývoji Vašeho dítěte přijde den, kdy se bude chtít projevit jako samostatná osobnost a bude se chtít stále víc oddělovat od „rodného hnízda“. Jeho další cesta bude záviset na tom, jaké názory, návyky, hodnoty i zájmy si osvojilo v dětství a během dospívání. I na tom, jaké vazby má na své blízké okolí, s kým se kamarádí, kdo a čím mu imponuje.

V řešení těchto otázek nabízí SKAUT Český skauting ABS rodičům významnou pomoc!


Děti u nás pracují v cca šestičlenných kolektivech stejně starých vrstevníků (kolektiv se nazývá šestka nebo družina). Činnost družiny je přizpůsobena věku jejích členů, přičemž zásadní rozdíl je mezi věkem do 10 let a nad 10 let. Mladší děti pracují jako světlušky a vlčata, starší jako skautky a skauti.


Co děti u nás čeká?

Opékaní špekáčků Hry_v_přírodě

Oddíly mají celoroční činnost – jednou týdně schůzku v klubovně nebo na hřišti a nejméně jednou za čtrnáct dní výpravu do přírody, a to jako jednodenní, víkendovou nebo vícedenní akci. Mimo letní období je zajišťováno ubytování v chatách, skautských základnách nebo klubovnách jiných skautských oddílů. Vždy je zajištěno vaření teplých jídel při dvou a vícedenních akcích.

Pro činnost v přírodě je nutné mít základní vybavení – dobré turistické boty nad kotníky a batoh dle rady vůdce oddílu. Člen oddílu si pořídí skautský kroj dle pokynů (krojová košile a šátek, oddílové triko, krátké a dlouhé kalhoty).

Skauting umožňuje prožívat stále nové situace a překvapení, které je nutno řešit okamžitým rozhodnutím, samostatným jednáním a překonáváním překážek.

Skauting dále poskytuje dostatek prostoru pro rozvoj citu, estetického vnímání i vyšších hodnot stojících nad člověkem.

Před Vaším rozhodnutím je nutno posoudit, zda Vaše dítě už nemá mnoho vedlejších činností a chce li se opravdu skautování věnovat jako mnohaleté činnosti, kterou je třeba dělat buď opravdově, nebo raději vůbec ne. Přihlášením do oddílu se změní i celý životní styl – častý pobyt v přírodě, dobrovolné dodržování zákonů vlčat a později skautů, odpovědné plnění vlastních povinností, nové rozdělení volného času mezi rodinu, školu a skautský oddíl.

Více informací viz prezentace jednotlivých oddílů:

  • Stránky dívčího oddílu Slunečnice
  • Stránky chlapeckého oddílu Stopaři

  • Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.