Znak skauta ABS Znak skauta ABS

Skaut - Český skauting ABS

Středisko Lesní Moudrost, Brno


Úvod
Světový skauting
Stopaři
(chl. oddíl)

Slunečnice
(d.oddíl)

Přijímáme nové členy
Kde nás najdete

Skauting

je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova mladých lidí.

Logo světového skautingu Lord Robert Baden-Powell

Poslání a cíle

Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je připravenost jedince plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství.Na obrázcích zakladatel světového skautingu, Lord Robert Baden-Powell, a logo Mezinárodního skautingu.Mezinárodní skauting

Skauting vznikl v roce 1907 v Anglii na základě myšlenek zakladatele, kterým byl lord Robert Baden-Powell. Hnutí se postupně šířilo do dalších států a bylo také ovlivňováno dalšími osobnostmi (např. Ernest Thompson Seton ve Spojených státech).

Dnes skauting existuje prakticky ve všech státech světa (214 států), je pouze několik výjimek - vesměs totalitních států (Afghánistán, Andora, Čína, Kuba, Severní Korea, Laos a Barma). Celkem má téměř 40 milionů členů.

Z hlediska organizačního je hnutí členěno na několik částí:

sdružuje asi 16 milionů skautů ze 168 států a teritorií
sdružuje asi 9 milionů skautek ze 136 států světa
sdružuje dospělé skauty ze 40 států světa

Český skauting

Zakladatelem skautingu v českých zemích a prvním starostou skautské organizace byl středoškolský profesor Antonín Benjamin Svojsík, který začal v roce 1911 s prvními pokusy. Inspirací mu byla práce R. Baden-Powella v Anglii, ale značný vliv na utváření českého skautingu měl i americký přírodovědec, malíř a spisovatel E. T. Seton. Při psaní knihy Základy junáctví Svojsík oslovil současné české osobnosti, které významně přispěly k tomuto dílu.

Český skauting byl tedy od počátku poněkud odlišný od anglického. Byl kladen větší důraz na národní cítění, což vyplývalo z postavení českého národa v době vzniku. Naopak menší důraz byl kladen na duchovní (případně náboženské) základy, na rozdíl od některých jiných skautských organizací.

Během historie českého státu byl skauting třikrát zakázán totalitními režimy - nacisty a komunisty, neboť proti totalitě vždy aktivně vystupoval. Řada skautských činovníků padla při odbojové činnosti, byla popravena či vězněna v nacistických koncentračních táborech, řada se jich stala obětí politických procesů v padesátých letech. Skauting vždy okamžitě využil politického uvolnění (1945, 1968 a 1989) a obnovil svojí činnost. Přesto tak vznikaly mezery v kontinuitě vývoje. Poslední přestávka trvala 20 let a to se projevilo v určitém ustrnutí oproti světovému hnutí. V českém výchovném systému jsou prvky, které se ve světě již vytrácejí (např. klasické táboření). Na druhé straně si český skauting jen pomalu osvojuje některé moderní prvky a někdy tak má problém zaujmout nejmladší generaci, která preferuje jiné způsoby trávení volného času, než před 20 nebo 40 lety.


Stručná historie českého skautingu


Současné skautské organizace v ČR

Největší česká skautská organizace se nazývá Junák - svaz skautů a skautek ČR. V současné době (2007) je Junák nejsilnější dětskou organizací v ČR s bezmála 50 000 členy. Zde jsou stránky Junáka.

Z nejrůznějších důvodů (ideologických, organizačních) kromě této organizace existují ještě další (podstatně menší) skautské organizace.

Jsme součástí mezinárodní skautské organizace World Federation of Independent Scouts (WFIS).


Odkazy na další stránky věnované skautingu


Převzato z encyklopedie WIKIPEDIE